Jedyny taki katalog polskich torrentów w sieci. Najlepsze torrenty w jednym miejscu.

Korzystanie ze strony jest darmowe. W przeciwieństwie do konkurencji nie kasujemy kont użytkowników bez ich wyraźnej prośby.


Torrent: Ability Office Professional 11.0.2 [ENG] [Preactivated] [azjatycki]

Ability Office Professional 11.0.2 [ENG] [Preactivated] [azjatycki] torrent
Dodał: azjatycki
17.11.2021 21:41
Kategoria: Biurowe

Rozmiar: 77.04 MB
Seed'ów: 1
Leecher'ów: 0
Pobrań: 0

Kondycja:
 


» Komentarze [0]
» Obserwuj
» Zgłoś plik
Ability Office Professional - łatwa w użyciu alternatywa dla Microsoft Office.

Ability Office Professional oferuje 5 w pełni funkcjonalnych aplikacji w jednym, lekkim, wydajnym i przede wszystkim kompatybilnym pakiecie biurowym, zaprojektowanym specjalnie dla potrzeb firm na całym świecie. Rozpocznij pracę z całkowicie znajomym interfejsem użytkownika, który nie wymaga absolutnie żadnego przeszkolenia. Twórz, ładuj, edytuj i zapisuj w Microsoft Office *.doc i *.docx, *.xls i *.xlsx, *.ppt i *.pptx oraz pliki *.mdb, Adobe® PhotoShop *.psd, wraz ze wszystkimi innymi popularnymi formatami graficznymi.

Write - przetwarzanie tekstu zgodne z Microsoft Word
Zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia, edytowania i tworzenia lepiej wyglądających listów, raportów, ofert, notatek, mailingów i biuletynów. Write ma wszystkie funkcje, których można oczekiwać od dowolnego edytora tekstu najwyższej jakości — sprawdzanie pisowni i tezaurus, listy punktowane i numerowane, ramki, tabele, autokorekta, autopisownia, nagłówki i stopki, liczne opcje akapitów i czcionek, interaktywne linijki, inteligentne przeciąganie i edycja upuszczana, menu skrótów ułatwiające weryfikację tekstu, możliwość dołączania grafiki, arkuszy kalkulacyjnych i wykresów oraz cały szereg innych istotnych funkcji. Write obsługuje również szeroką gamę formatów plików do eksportu i importu oraz jest kompatybilny z formatami plików *.doc i *.docx (Microsoft® Office 2019 i wcześniejsze).

Spreadsheet - arkusz kalkulacyjny zgodny z Microsoft Excel
Idealne narzędzie do zarządzania wszystkimi danymi liczbowymi, czy to informacjami biznesowymi, finansami domowymi, skomplikowanymi obliczeniami czy problemami z zadaniami domowymi. Aby pomóc Ci zrozumieć swoje liczby, Ability zawiera wszystkie niezbędne elementy, których użytkownicy potrzebują od arkusza kalkulacyjnego, a także szereg zaawansowanych funkcji - takich jak tabele przestawne i makra - aby praca z danymi liczbowymi była tak łatwa i przejrzysta, jak to tylko możliwe . Zgodny z formatami plików *.xls i *.xlsx (Microsoft® Office 2019 i wcześniejsze).

Presentation - prezentacja pokazu slajdów zgodna z Microsoft Powerpoint
Idealna aplikacja do tworzenia profesjonalnych prezentacji pokazów slajdów, z szeroką gamą efektów wizualnych i tekstowych, dzięki którym Twoja wiadomość zostanie dostarczona z maksymalnym efektem. Twórz swoje prezentacje tak proste lub tak wyrafinowane, jak potrzebujesz, dzięki połączeniu znanego interfejsu projektowego Ability i bogatego zestawu kreatywnych funkcji umożliwiających tworzenie prezentacji najwyższej jakości. Zgodny z formatami plików *.ppt i *.pptx (Microsoft® Office 2019 i wcześniejsze).

Database - baza danych kompatybilna z Microsoft Access
Potężny system zarządzania danymi, który doskonale nadaje się do przechowywania i analizowania uporządkowanych danych lub informacji, w tym książek adresowych, inwentarzy, list klientów i produktów, dokumentacji medycznej i wszelkich innych danych, które można w użyteczny sposób zestawić. Twórz i utrzymuj szczegółowe raporty, które wyświetlają informacje przefiltrowane, posortowane i pogrupowane zgodnie z Twoimi konkretnymi potrzebami, aby ułatwić analizę i podejmowanie decyzji. Zgodny z formatami plików *.mdb (Microsoft® Office 2003 i wcześniejsze).

Photopaint - edytor zdjęć i grafiki zgodny z Adobe Photoshop
Bogaty w funkcje edytor zdjęć i obrazów, który od razu poczuje się znajomo, zarówno pod względem interfejsu, jak i funkcjonalności, użytkownikom programu Adobe® Photoshop. Jego podstawowe składniki obejmują narzędzia do malowania, palety kolorów, pędzle, zaznaczenia, filtry efektów specjalnych i warstwy, które zapewniają możliwość tworzenia dokładnych efektów graficznych i wymaganych edycji. Zgodny z Adobe® Photoshop *.psd i wszystkimi innymi popularnymi formatami plików graficznych.

Zapisywanie jako PDF
Główną dodatkową korzyścią jest tworzenie powszechnie akceptowanych plików Adobe PDF z poziomu dowolnej odpowiedniej aplikacji Ability, co umożliwia bezpieczne dostarczanie oryginalnych dokumentów oraz szybkie i łatwe publikowanie dokumentów online.

Kompatybilny z Microsoft Office.

-------------

[ENG]

Ability Office Professional offers 5 fully featured applications in one affordable, powerful and above all compatible office suite, specifically designed for the needs of businesses everywhere. Get straight to work with a completely familiar user interface that requires absolutely no retraining. Create, load from, edit and save to Microsoft Office *.doc and *.docx, *.xls and *.xlsx, *.ppt and *.pptx, plus *.mdb files, Adobe® PhotoShop *.psd files, together with all other mainstream graphical formats.


Windows 10 and Microsoft Office compatible.
Ability Office Professional - the cost-effective, easy-to-use alternative to Microsoft Office.

Write - Word Processing
- Compatible with Microsoft Word
- PDF or XPS export for your documents
- AutoSpelling, AutoCorrect & AutoText
- Vector Drawing layer, Autoshapes, Linked Frames & Tables
- Indexing, TOC, Sections, Task Panes & WriteFX effects

Spreadsheet - Spreadsheets
- Compatible with Microsoft Excel
- PDF or XPS export for your spreadsheets
- Pivot Table Wizard, Vector Drawing layer, Autoshapes
- Over 250 built-in functions & 25 different chart types
- Set Print Area, Page Break Previews, Cell Property Pane

Presentation - Slideshow Presentations
- Compatible with Microsoft PowerPoint
- PDF, XPS, HTML Web-Album & Image export for your slides
- Thumbnail Outliner, Slide Sorter & Master Slide View
- AutoShapes, Pictures, Charts & WriteFX effects
- Spell Checking & Thesaurus

Database - Database Management
- Compatible with Microsoft Access 2003 and earlier
- PDF or XPS export for your database reports
- Advanced Query Designer and Relationship Manager
- Automatic or Wizard generation of Forms and Reports
- Interactive Mail-merge with Write & Spreadsheet

Write - Microsoft Word compatible word processing
Gives you everything you need to create, edit and produce better-looking letters, reports, quotations, memos, mailings and newsletters. Write has all the features that you would expect from any top quality word processor - spell checker and thesaurus, bulleted and numbered lists, frames, tables, autocorrect, autospell, headers and footers, numerous paragraph and font options, interactive rulers, intelligent drag and drop editing, short-cut menus for easy text revision, the capacity to include graphics, spreadsheets and charts, plus a whole host of other essential features. Write also supports a wide range of file formats for export and import and is compatible with *.doc and *.docx file formats (Microsoft® Office 2019 and earlier).

Spreadsheet - Microsoft Excel compatible spreadsheet
The perfect tool for managing all your numerical data, whether business information, home finances, complicated calculations or homework problems. To help you make sense of your figures, Ability incorporates all the essential elements users need from a spreadsheet program, as well as a range of advanced features - such as pivot tables and macros - to make working with numerical data as easy and clear as possible. Compatible with both *.xls and *.xlsx file formats (Microsoft® Office 2019 and earlier).

Presentation - Microsoft Powerpoint compatible slideshow presentation
The ideal application for creating professional slideshow presentations, with a wide range of visual and text effects ensuring that your message is delivered with maximum impact. Make your presentations as simple or as sophisticated as you need with the combination of Ability's familiar design interface and rich creative feature set enabling production of the highest quality presentations. Compatible with both *.ppt and *.pptx file formats (Microsoft® Office 2019 and earlier).

Database - Microsoft Access compatible database
A powerful data management system that is perfect for storing and analysing structured data or information, including address books, inventories, customer and product lists, medical records, and any other data that can be usefully tabulated. Create and maintain detailed reports that display information filtered, sorted and grouped according to your precise needs and so make your analysis and decision-making easy. Compatible with *.mdb file formats (Microsoft® Office 2003 and earlier).

Photopaint - Adobe Photoshop compatible photo and graphics editor
A feature-rich photo and image editor that will instantly feel familiar, both in interface and functionality, to users of Adobe® Photoshop. Its fundamental components include paint tools, colour palettes, brushes, selections, special effects filters and layers, delivering you the ability to create the exact graphical effects and edits required. Compatible with both Adobe® Photoshop *.psd and all other mainstream graphics file formats.

Save as PDF
As a major added benefit, create universally accepted Adobe PDF files from within any relevant Ability application, allowing secure delivery of original documents and making it quick and easy to publish documents online.

-------------

strona producenta: https://www.ability.com/
system operacyjny: Windows Vista/ 7/ 8/ 10 (32bit-64bit)

-------------

Do wypakowania torrenta użyj najnowszej wersji programu WinRAR.

-------------

- wystarczy zainstalować (wersja aktywowana)

-------------

Win 10 64bit - screen po instalacji:
http://i.ibb.co/G9J8FYF/1.png
http://i.ibb.co/FhvLTVv/2.png
http://i.ibb.co/yqJ4YxN/3.png
http://i.ibb.co/TH1D6G1/4.png
http://i.ibb.co/pX9g9nq/5.png
Ocena użytkowników Help
Działa(0) | Fake(0) | Nie działa(0) | Wymagane hasło(0) | Wirus(0)
Statystyki seed/leech Ostatnio aktualizowane: 2022-07-03 21:19:15 [Aktualizuj]
Napisano: 02.10.2022 04:56
 
Nikt jeszcze nie skomentował tego torrenta... Może Ty to zrobisz?
Oświadczenie: Pliki prezentowane w katalogu nie znajdują się na serwerach wortalu. Użytkownicy zezwolili na ich udostępnienie. Administrator serwisu BitNova.info oraz właściciel serwera nie może ponieść konsekwencji za to co użytkownicy udostępniają i publikują. Pamiętaj! Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie tych zasad.

(Disclaimer: None files presented in the directory aren't hosted on servers vortal. Users allow their release. The administrator of site BitNova.info and owner of the server can not be held responsible for what its users post, or any other actions of its users. You may not use this site to distribute or download any material when you do not have the legal rights to do so. It is your own responsibility to adhere to these terms.)
» Zgłaszanie nadużyć / Abuse