Jedyny taki katalog polskich torrentów w sieci. Najlepsze torrenty w jednym miejscu.

Korzystanie ze strony jest darmowe. W przeciwieństwie do konkurencji nie kasujemy kont użytkowników bez ich wyraźnej prośby.


Torrent: Cyberpunk 2077 Update v1.05-STEAM

Cyberpunk 2077 Update v1.05-STEAM torrent
Dodał: PROAC
20.12.2020 15:10
Kategoria: cRPG

Rozmiar: 1.61 GB
Seed'ów: 0
Leecher'ów: 0
Pobrań: 0

Kondycja:
 


» Komentarze [0]
» Obserwuj
» Zgłoś plik
Cyberpunk 2077 Update v1.05-STEAM


Tytuł: Cyberpunk 2077
Gatunek: Update Patch
Producent: CD PROJEKT RED
Wydawca: CD PROJEKT RED
Data wydania: 10 grudnia 2020
Język: Rosyjski, angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, arabski, czeski, węgierski, japoński, koreański, polski [Dubbing], brazylijski portugalski, chiński (uproszczony), hiszpański Ameryka Łacińska, tajski, chiński (tradycyjny), turecki
Wersja: 1.05

NEWS: https://www.cyberpunk.net/pl/news/37193/hotfix-1-05-lista-zmian

https://store.steampowered.com/app/1091500/Cyberpunk_2077/Zbiór oficjalnych łatek do gry Cyberpunk 2077

Hotfix 1.05:

Zadania

Jackie nie znika już w trakcie zadań Bilet wstępu i Skok na głęboką wodę.
Naprawiono błąd, wskutek którego nie można było wylądować helikopterem w zadaniu Operacja Firestorm.
Naprawiono błąd, wskutek którego Takemura nie dzwonił do V w zadaniu Przerwane milczenie.
W zadaniu Numer jeden! ten sam dialog nie może już zostać wywołany wielokrotnie.
Naprawiono błąd, wskutek którego Delamain pojawiał się do góry nogami pod koniec zadania Delamain: Reanimacja.
W zadaniu Kto sieje wiatr Saul poprawnie dociera do vana.
Szybka podróż przed starciem z Tyger Claws nie anuluje już postępu w zadaniu Stróże bezprawia.
Naprawiono błąd uniemożliwiający postęp w zadaniu Na rozdrożach jeśli został załadowany autozapis z przybycia Raffen Shiv.
Naprawiono błąd, wskutek którego gracz nie otrzymywał wiadomości i połączeń jeśli zadanie Gdy patrzysz w otchłań nie powiodło się ze względu na rozpoczęcie walki.
Elizabeth Peralez nie jest już tak natarczywa jeśli jej oferta została odrzucona.
Po opuszczeniu kliniki Viktora scena z Misty i Jackiem rozpoczyna się poprawnie.
Dialogi Wakako nie blokują się już po zakończeniu zadania Mieszkanie nr 303.
Odejście od Stefana w zadaniu Ekstremalne wrażenia nie uniemożliwia już otrzymywania połączeń od innych postaci.
Poprawna interakcja z detonatorem Bricka jest już możliwa. Możesz go wysadzić. Lub dezaktywować. Jak uważasz.
W trakcie zadania Skok na głęboką wodę windy otwierają się poprawnie.
W zadaniu Kto sieje wiatr Saul poprawnie wysiada z samochodów.
Naprawiono błąd, wskutek którego gracz nie otrzymywał wiadomości i połączeń po odejściu za daleko od Franka w zadaniu Kolega po fachu.
Jackie poprawnie opuszcza fabrykę po zakończeniu walki w zadaniu Bilet wstępu.
Naprawiono błąd, wskutek którego posiłki Militechu nie pojawiały się jeśli gracz przejechał przez bramę za szybko w zadaniu Linia oporu.
Przewijanie czasu w klubie, w trakcie zadania Na czarną godzinę nie skutkuje już problemami z postępem.
Naprawiono problemy z rozpoczynaniem Kontraktu: ciepło, cieplej...
Naprawiono błąd, wskutek którego gracz nie otrzymywał wiadomości i połączeń jeśli zadanie W topieli zostało porzucane w trakcie wykonywania go.
Naprawiono błąd, wskutek którego rdzeń Delamaina mógł zostać zniszczony zanim gracz dotarł do pokoju, który go zawiera w zadaniu Delamain: Reanimacja.
Naprawiono błąd, wskutek którego w zadaniu Skok na głęboką wodę Delamain mógł nie pojawić się pod Afterlife lub interakcja z nim nie była możliwa.
Naprawiono błąd, wskutek którego cel zadania Miasto Snów mógł utknąć na "Porozmawiaj z Viktorem".
Naprawiono błąd uniemożliwiający rozmowę z bramkarką przed Lizzie's w zadaniu Cherchez la femme.
Dodano opis zadania Delamain: Reanimacja do Dziennika.
Naprawiono błąd uniemożliwiający zapis stanu gry, szybką podróż i rozmowę z innymi postaciami, jeśli załadowano zapis gry z aktywnym połączeniem od Franka w zadaniu Kolega po fachu.
Naprawiono błąd, wskutek którego Panam nie dzwoniła z żadną inną sprawą dopóki zadanie Ostatnia przysługa nie zostało ukończone.
Naprawiono błąd, wskutek którego Dum Dum podążał za V po zakończeniu zadania Bilet wstępu.

Rozgrywka

Poprawiono czas reakcji NPCów chroniących się podczas walki.
Poprawiono ilość strzałów potrzebnych do zabicia cywili w walce dystansowej.

Poprawki graficzne

Naprawiono błąd, wskutek którego wizerunek Delamaina wyświetlał się ponad aktualnym rozmówcą w trakcie rozmów telefonicznych.
Usta V nie pozostają już otwarte po wejściu do śluzy w zadaniu Daleko od domu.
Naprawiono nachodzące na siebie elementy interfejsu.
V jest teraz odrobinę skromniejszy w menu Ekwipunku po 6-miesięcznym montażu z Night City ;)
NPCe pojawiają się teraz szybciej na terenie zadania Umarł boss, niech żyje boss.
Dodano trochę ciepła do HDR.
Naprawiono NPCe w "pozie T' w zadaniach Podejrzenie przestępczości zorganizowanej: Fabryka nielegalnych doznań i Kontrakt: Zabawy z bronią.
Naprawiono błąd, wskutek którego po sesji braindansu można było utknąć w widoku z trzeciej osoby bez głowy.
Ikony tłumików poprawnie wyświetlają się w Ekwipunku.

Interfejs

Naprawiono błąd, wskutek którego celownik broni nie znikał z ekranu.
Menu Ekwipunku nie zamyka się już natychmiast po otwarciu go po raz pierwszy po opuszczeniu samochodu.
Naprawiono błąd, wskutek którego po wejściu w terminal z szybką podróżą przycisk w prawym górnym rogu, zachęcający do otwarcia Dziennika, nie działał.

Wydajność i stabilność

Liczne poprawki stabilności, w tym zawieszania się gry.

Różne

Pozaekranowe eksplozję mają teraz dźwięk.

PC
[AMD SMT] Zoptymalizowano domyślne zużycie rdzeni w procesorach 4- i 6-rdzeniowych AMD Ryzen (tm). Procesory 8-, 12- i 16-rdzeniowe pozostają bez zmian i działają jak zamierzono. Ta zmiana została zaimplementowana we współpracy z AMD, bazując na obustronnych testach, które wykazały poprawę wydajności wyłącznie na procesorach posiadających 6 lub mniej rdzeni.
Naprawiono błąd w sposobie zbierania surowych danych wejściowych (Raw Input).
Usunięto wykorzystanie instrukcji AVX, dzięki czemu gra nie będzie się już zawieszała pod koniec prologu na procesorach nie posiadających obsługi AVX.
Usunięto konsolę debugową aby zapobiec funkcjom mogącym doprowadzić do zawieszeń gry i zablokowania zadań. Nie oznacza to jednak, że nie chcemy wspierać społeczności moderskiej. Czekajcie na dalsze informacje na ten temat ;)
Odbicia z ray tracingu nie powinny już być zbyt jasne w porównaniu do otoczenia.
Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się nakładki Steam przy wyłączaniu gry.
Usunięto plik memory_pool_budgets.csv, który nie był połączony z finalną wersją gry i nie miał na nią wpływu (stanowił pozostałość po procesie tworzenia gry i szacowaniu zużycia pamięci - nie miał wpływu na to ile pamięci było faktycznie wykorzystywane). Wrażenie poprawy wydajności gry po edycji tego pliku mogło wynikać z restartu gry.Wymaga Cyberpunk 2077--------------------------------------------=== Tutorial ===
1. Start the updater
2. Select Cyberpunk path
3. Install it!


Hotfix 1.05 is now live on PC, Xbox and PlayStation systems!

Here is the full list of changes:


Quests
Jackie will no longer disappear in The Pickup or The Heist.
Fixed an issue preventing players from landing the helicopter in Love like Fire.
Fixed an issue with Takemura not calling in Play it Safe.
It's no longer possible to trigger the same dialogue twice in Big in Japan.
Fixed an issue with Delamain appearing upside down at the end of Don't Lose Your Mind.
Saul now correctly reaches the van in Riders on the Storm.
Fast travelling before the encounter with Tyger Claws no longer breaks progression in I Fought the Law.
Fixed an issue blocking progress in Ghost Town if an autosave made upon Raffen Shiv's arrival was loaded.
Fixed an issue with not receiving new calls or messages if Happy Together failed as a result of combat.
Elizabeth Peralez stops being excessively insistent with her calls after her job offer is refused.
The scene with Misty and Jackie now starts properly after leaving Viktor's clinic.
Wakako's dialogues no longer get blocked after finishing Search and Destroy.
Walking away from Stefan in Sweet Dreams shouldn't prevent other characters from calling you anymore.
Brick’s detonator should now be properly interactable for players to disarm. Or set off. Your call.
Elevator doors should now correctly open in The Heist.
Saul now correctly gets out of cars in Riders on the Storm.
Fixed an issue with not receiving new calls or messages after running too far away from Frank in War Pigs.
Jackie now correctly leaves the factory after the combat is finished in The Pickup.
Fixed an issue with Militech reinforcements not spawning if driving through the gate too fast in Forward to Death.
Skipping time while in the club in Violence no longer results in issues with progression.
Fixed issues with starting Gig: Getting Warmer...
Fixed an issue with not receiving new calls or messages after Pyramid Song has been abandoned midway.
Fixed an issue whereby Delamain core could be already broken when player enters the Core room in Don't Lose Your Mind.
Fixed issues with Delamain not appearing or doing nothing outside the Afterlife in The Heist.
Fixed an issue with objective getting stuck on "Talk to Viktor" in The Ripperdoc.
Fixed an issue whereby it was impossible to talk to the bouncer in front of Lizzie's in The Information.
Added description for Don't Lose Your Mind in the Journal.
Fixed an issue preventing player from saving, using fast travels, and talking to other NPCs after reloading a save with an active call with Frank in War Pigs.
Fixed an issue with Panam not calling about any other matter until I'll Fly Away is completed.
Fixed an issue with Dum Dum following V after The Pickup is finished.


Gameplay
Improved the reaction times of NPCs taking cover.
Corrected the number of shots needed to kill civilians from a distance while in combat.


Visual
Fixed an issue with Delamain's image displayed on top of the current caller during phone calls.
V's mouth doesn't stay open after entering the space lock in Where is My Mind.
Fixed some UI overlap issues.
V appears more modest in the inventory preview after the half year montage ;)
NPCs are faster to appear in the quest area during Stadium Love.
Added some warmth to HDR.
Fixed T-posing NPCs in Suspected Organized Crime Activity: Just Say No and Gig: Hot Merchandise.
Fixed an issue whereby after a braindance it was possible to be stuck in 3rd person view with no head.
Silencer icons are no longer displayed with no image in the inventory.


UI
Fixed an issue with weapon crosshair persisting on screen.
The inventory menu no longer closes immediately after opening it for the first time after leaving a car.
Fixed an issue whereby upon accessing a fast travel terminal the button shown on the top right corner prompting to open the quest journal would not work.


Performance & Stability
Multiple stability improvements, including crash fixes.


Miscellaneous
Offscreen explosions make noise now.


PC-specific
[AMD SMT] Optimized default core/thread utilization for 4-core and 6-core AMD Ryzen(tm) processors. 8-core, 12-core and 16-core processors remain unchanged and behaving as intended. This change was implemented in cooperation with AMD and based on tests on both sides indicating that performance improvement occurs only on CPUs with 6 cores and less.
Fixed an issue with the way Raw Input is collected.
Removed the use of AVX instruction set thus fixing crashes occurring at the end of the Prologue on processors not supporting AVX.
Removed debug console to prevent functions that could lead to crashes or blocked quests. This doesn't mean we don't want to support the modding community. Stay tuned for more info on that.
Ray traced reflections should no longer seem too bright in comparison to the environment.
Fixed an issue with Steam Overlay crash on game shutdown.
Removed the memory_pool_budgets.csv file. which was not connected with the final version of the game and had no influence on it (it was a leftover file used during the development to estimate memory usage. It had no effect on how much memory was actually allocated). Perceived performance increase after editing the file may have been related to restarting the game.


Console-specific
Improved image sharpness with Chromatic Aberration and Film Grain on.
Settings should no longer reset to default after several game session restarts.
Fixed visual issues occurring during the transition between The Heist and Love Like Fire.
Corrected the look of several vehicles.
[Xbox] Entering combat while Synaptic Accelerator is active no longer ends in player health bar not being displayed.
[Xbox] Game no longer becomes unresponsive when signing out from a profile when the controller disconnection message is visible.
Telemetry consent request will appear once more due to an earlier issue with settings reset.
Fixed an issue whereby it was possible to fall down the elevator shaft in Megabuilding H8 in Automatic Love
Ocena użytkowników Help
Działa(0) | Fake(0) | Nie działa(0) | Wymagane hasło(0) | Wirus(0)
Statystyki seed/leech Ostatnio aktualizowane: 2021-02-13 21:57:01 [Aktualizuj]
Napisano: 18.09.2021 07:48
 
Nikt jeszcze nie skomentował tego torrenta... Może Ty to zrobisz?
Oświadczenie: Pliki prezentowane w katalogu nie znajdują się na serwerach wortalu. Użytkownicy zezwolili na ich udostępnienie. Administrator serwisu BitNova.info oraz właściciel serwera nie może ponieść konsekwencji za to co użytkownicy udostępniają i publikują. Pamiętaj! Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie tych zasad.

(Disclaimer: None files presented in the directory aren't hosted on servers vortal. Users allow their release. The administrator of site BitNova.info and owner of the server can not be held responsible for what its users post, or any other actions of its users. You may not use this site to distribute or download any material when you do not have the legal rights to do so. It is your own responsibility to adhere to these terms.)
» Zgłaszanie nadużyć / Abuse