Jedyny taki katalog polskich torrentów w sieci. Najlepsze torrenty w jednym miejscu.

Korzystanie ze strony jest darmowe. W przeciwieństwie do konkurencji nie kasujemy kont użytkowników bez ich wyraźnej prośby.


Torrent: Historia Kościoła Katolickiego (1984) - Marian Banaszak [PL] [pdf]

Historia Kościoła Katolickiego (1984) - Marian Banaszak [PL] [pdf]   torrent
Dodał: Ishimura
09.07.2020 11:31
Kategoria: Pozostałe

Rozmiar: 7.05 MB
Seed'ów: 9
Leecher'ów: 0
Pobrań: 215

Kondycja:
 


» Komentarze [0]
» Obserwuj
» Zgłoś plik
Info

Tytuł: Historia Kościoła Katolickiego
Rok: 1984
Wydawca:
Format: pdf

Opis

Taka tam historia kościoła.

SPIS TREŚCI......Page 1
O Autorze......Page 6
Wstęp......Page 8
EPOKA STAROŻYTNOŚCI 30 - 692......Page 11
SPIS II OKRES 140 - 260 WEWNĘTRZNE UMOCNIENIE......Page 12
Rozdział 1 W JEROZOLIMIE......Page 17
Rozdział 2 W ANTIOCHII......Page 25
Rozdział 3 W RZYMIE ? STOLICY CESARSTWA......Page 32
Rozdział 4 W KOŚCIELE OJCÓW APOSTOLSKICH......Page 36
Rozdział 5 MISYJNA I KATECHETYCZNA DZIAŁALNOŚĆ......Page 42
Rozdział 6 WROGIE PISMA I EDYKTY......Page 44
Rozdział 7 OBRONA KOŚCIOŁA......Page 48
Rozdział 8 WROGIE DOKTRYNY......Page 50
Rozdział 9 UMOCNIENIE NAUKI KOŚCIELNEJ - TEOLOGIA......Page 54
Rozdział 10 UMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE......Page 58
Rozdział 11 UBOGACENIE LITURGICZNE......Page 61
Rozdział 12 ASCEZA, ŚWIĘTOŚĆ I POKUTA......Page 65
Rozdział 13 MODLITWA, POBOŻNOŚĆ, CARITAS CHRISTIANA......Page 67
Rozdział 14 NIEWOLNICTWO, PAŃSTWO, KULTURA......Page 69
SPIS III OKRES 260 - 325 ZWYCIĘSKIE ZMAGANIA......Page 13
Rozdział 15 PIERWSZY POKÓJ I MISYJNY ROZWÓJ......Page 71
Rozdział 16 SPOTĘGOWANA WROGOŚĆ - DIOKLECJAN......Page 74
Rozdział 17 KONSTANTYN WIELKI I EDYKT MEDIOLAŃSKI......Page 78
Rozdział 18 OWOCE PRZEŚLADOWANIA......Page 82
SPIS IV OKRES 324 - 451 CHRZEŚCIJAŃSKIE WŁADANIE......Page 14
Rozdział 19 CHRZEŚCIJAŃSCY WŁADCY......Page 86
Rozdział 20 LICZNI MISJONARZE......Page 91
Rozdział 21 TEOLOGOWIE ZŁOTEGO WIEKU......Page 96
Rozdział 22 TEOLOGOWIE O SYNU BOŻYM (LOGOSIE)......Page 100
Rozdział 23 TEOLOGOWIE O DUCHU ŚWIĘTYM......Page 105
Rozdział 24 MNISI W KOŚCIELE ? MONASTYCYZM WSCHODNI......Page 107
Rozdział 25 MNISI W KOŚCIELE - MONASTYCYZM ZACHODNI......Page 111
Rozdział 26 MNISI I SOBORY CHRYSTOLOGICZNE......Page 114
Rozdział 27 CZŁOWIEK I ŁASKA BOŻA......Page 120
Rozdział 28 DUCHOWNI I HIERARCHICZNE STRUKTURY......Page 122
Rozdział 29 LAICY I ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE......Page 130
SPIS VI OKRES 590 - 692 ŚREDNIOWIECZNY PRZEŁOM......Page 15
Rozdział 30 SACERDOTIUM I IMPERIUM......Page 138
Rozdział 31 KOŚCIOŁY NARODOWE......Page 144
Rozdział 32 MISJE - NAWRACANIE CELTÓW I GERMANÓW......Page 147
Rozdział 33 KLASZTORY I ZAKON BENEDYKTA......Page 151
Rozdział 34 PISMA I UCZENI - SYNOD W ORANGE......Page 153
Rozdział 35 PAPIEŻE I WIKARIATY APOSTOLSKIE......Page 155
Rozdział 36 DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE......Page 159
Rozdział 37 ZDOBYCZE I STRATY......Page 162
Rozdział 38 MONOTELECI......Page 167
Rozdział 39 PAPIEŻE - SYNOD TEULLAŃSKI II......Page 170
Rozdział 40 TEOLOGOWIE I PISARZE......Page 173
Rozdział 41 LITURGIA I DUSZPASTERSTWO......Page 174
EPOKA ŚREDNIOWIECZA 692 - 1517......Page 180
SPIS II OKRES 722 ? 885 KAROLIŃSKA ODNOWA......Page 181
Rozdział 1 ZDOBYCZE ISLAMU, MISJE KOŚCIOŁA......Page 186
Rozdział 2 PAPIEŻE I BIZANCJUM......Page 188
Rozdział 3 PAPIEŻE I FRANKONIA......Page 192
Rozdział 4 KAROL WIELKI, HADRIAN I, LEON III......Page 197
Rozdział 5 IKONOKLAZM W KOŚCIELE WSCHODNIM......Page 200
Rozdział 6 NAWRÓCENIA I ZNISZCZENIA......Page 203
Rozdział 7 REFORMY I RENESANS KAROLIŃSKI......Page 208
Rozdział 8 PAPIEŻE I METROPOLICI......Page 215
Rozdział 9 PAPIEŻE, IGNACY I FOCJUSZ......Page 219
SPIS III OKRES 886 ? 1054 PRZEZWYCIĘŻONY KRYZYS......Page 182
Rozdział 10 KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW......Page 224
Rozdział 11 CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH......Page 226
Rozdział 12 CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW......Page 228
Rozdział 13 CHRYSTIANIZACJA POLSKI......Page 231
Rozdział 14 KRYZYS PAPIESTWA......Page 236
Rozdział 15 UNIWERSALIZM I REFORMA......Page 239
Rozdział 16 LEON IX - CERULARIUSZ......Page 243
SPIS V OKRES 1140 ? 1294 PODWÓJNY MIECZ WŁADZY......Page 183
Rozdział 17 PAPIEŻE REFORMATORZY......Page 248
Rozdział 18 DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII......Page 251
Rozdział 19 BIZANCJUM - PIERWSZA KRUCJATA......Page 256
Rozdział 20 ZAKONY REFORMATORSKIE......Page 260
Rozdział 21 REFORMA I DWA SOBORY......Page 263
Rozdział 22 TEOLOGIA, PRAWO, NOWE STRUKTURY......Page 267
V OKRES 1140 ? 1294 PODWÓJNY MIECZ WŁADZY......Page 271
Rozdział 23 SZCZYT RUCHU KRZYŻOWEGO......Page 272
Rozdział 24 KOŚCIÓŁ I WŁADCY......Page 275
Rozdział 25 HEREZJE I INKWIZYCJA......Page 279
Rozdział 26 KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III......Page 285
Rozdział 27 ZAKONY ŻEBRACZE......Page 291
Rozdział 28 DZIEDZICTWO INNOCENTEGO III......Page 295
Rozdział 29 POD WPŁYWEM ANDEGAWENÓW......Page 300
Rozdział 30 PRAWO I DUSZPASTERSTWO......Page 305
Rozdział 31 ROZKWIT SCHOLASTYKI......Page 309
Rozdział 32 KULTURA I SZTUKA GOTYKU......Page 312
SPIS VI OKRES 1294 ? 1431 OSŁABIONE PAPIESTWO......Page 184
Rozdział 33 PAPIEŻE I FILIP IV......Page 315
Rozdział 34 PAPIEŻE AWINIOŃSCY......Page 320
Rozdział 35 KOŚCIÓŁ W MONARCHII OSTATNICH PIASTÓW......Page 325
Rozdział 36 NAUKA I NOWA POBOŻNOŚĆ......Page 329
Rozdział 37 WIELKA SCHIZMA I HUSYTYZM......Page 334
Rozdział 38 WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI......Page 341
SPIS VII OKRES 1431 ? 1517 OSŁABIONY KOŚCIÓŁ......Page 185
Rozdział 39 ROZDWOJONY SOBÓR BAZYLEJSKI......Page 348
Rozdział 40 NIKŁE ŚWIATŁA UNII......Page 354
Rozdział 41 RENESANSOWE PAPIESTWO......Page 358
Rozdział 42 KOŚCIÓŁ BEZ REFORMY......Page 367
CZASY NOWOŻYTNE 1517 - 1914......Page 381
SPIS I OKRES 1517 ? 1564 REFORMA I REFORMACJA......Page 382
Rozdział 1 ROZWÓJ MISJI......Page 389
Rozdział 2 WYBUCH REFORMACJI......Page 394
Rozdział 3 LUTER I ZWINGLI......Page 399
Rozdział 4 RADYKALIZM, WALKI I UKŁADY......Page 407
Rozdział 5 KALWIN, REFORMACJA I WŁADCY......Page 417
Rozdział 6 POLSKA I REFORMACJA......Page 428
Rozdział 7 REFORMA I SOBÓR TRYDENCKI......Page 438
SPIS II OKRES 1564 ? 1648 ODNOWA TRYDENCKA......Page 383
Rozdział 8 MISYJNY PATRONAT I KONGREGACJA......Page 447
Rozdział 9 KONWERSJE, NOWY PATRIARCHAT, UNIE......Page 453
Rozdział 10 PAPIEŻE I BISKUPI......Page 460
Rozdział 11 WŁADCY, WOJNY I PRZEŚLADOWANIA......Page 469
Rozdział 12 DUCHOWIEŃSTWO I ZAKONY......Page 481
Rozdział 13 NAUCZANIE I NAUKA......Page 488
Rozdział 14 DUCHOWOŚĆ I ŻYCIE......Page 498
SPIS III OKRES 1648 ? 1758 WYSTAWNOSC BAROKOWA......Page 384
III OKRES 1648 ? 1758 WYSTAWNOŚĆ BAROKOWA......Page 508
Rozdział 15 PAPIESTWO. ABSOLUTYZM I EPISKOPALIZM......Page 509
Rozdział 16 KOŚCIÓŁ W KRAJACH MISYJNYCH......Page 518
Rozdział 17 TURCY I CHRZEŚCIJANIE WSCHODNI......Page 526
Rozdział 18 EWANGELICY I KATOLICY......Page 535
Rozdział 19 OŚWIECENIE, NAUKA I RELIGIA......Page 544
Rozdział 20 JANSENIZM I TEOLOGIA......Page 550
Rozdział 21 DIECEZJE, ZAKONY, ŻYCIE RELIGIJNE......Page 559
SPIS IV OKRES 1758 ? 1850 WSTRZĄSY REWOLUCYJNE......Page 385
Rozdział 22 PAPIESTWO, WROGIE IDEE I SYSTEMY......Page 571
Rozdział 23 KOŚCIÓŁ I WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA......Page 582
Rozdział 24 PIUS VII I WŁADZTWO NAPOLEONA......Page 596
Rozdział 25 LEGALIZM I KOŚCIÓŁ......Page 605
Rozdział 26 LIBERALIZM, ULTRAMONTANIZM I KONSERWATYZM......Page 619
Rozdział 27 KRAJE AMERYKAŃSKIE......Page 630
Rozdział 28 KATOLICY I INNOWIERCY......Page 639
Rozdział 29 PRAWOSŁAWIE, UNIE i MISJE......Page 654
Rozdział 30 REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE......Page 668
SPIS V OKRES 1850 - 1914 UMOCNIENIE PRYMACJALNE......Page 387
Rozdział 31 PIUS IX I LIBERALIZM POLITYCZNY......Page 685
Rozdział 32 OBRONA PRZED BŁĘDAMI......Page 697
Rozdział 33 LAICYZUJĄCY SIĘ ŚWIAT EUROPEJSKI......Page 713
Rozdział 34 KOŚCIÓŁ I LIBERALNI ANGLOSASI......Page 728
Rozdział 35 KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE......Page 735
Rozdział 36 KATOLICYZM I CHRZEŚCIJANIE WSCHODNI......Page 745
Rozdział 37 MISJE ŻYWOTNE......Page 756
Rozdział 38 INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM......Page 765
Rozdział 39 KATOLICYZM SPOŁECZNY......Page 779
Rozdział 40 ODRODZENIE DUCHOWE......Page 789
SPIS I OKRES 1914 ? 1958 ZNISZCZENIA I ODBUDOWY......Page 803
I OKRES 1914 ? 1958 ZNISZCZENIA I ODBUDOWY......Page 807
Rozdział 1 PAPIEŻE, WOJNY I POKÓJ......Page 808
Rozdział 2 OBRONA RELIGII......Page 829
Rozdział 3 JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA......Page 849
Rozdział 4 RUCH EKUMENICZNY......Page 860
Rozdział 5 STARE PAŃSTWA EUROPY......Page 870
Rozdział 6 NOWE PAŃSTWA EUROPY......Page 881
Rozdział 7 AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA......Page 893
Rozdział 8 AMERYKA POŁUDNIOWA I OCEANIA......Page 902
Rozdział 9 MISJE, AFRYKA I ARABOWIE......Page 911
Rozdział 10 KRAJE AZJATYCKIE......Page 920
Rozdział 11 NAUKA I KULTURA......Page 929
Rozdział 12 NAUKI TEOLOGICZNE......Page 941
Rozdział 13 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA......Page 949
Rozdział 14 DZIAŁALNOŚĆ APOSTOLSKA......Page 959
Rozdział 15 DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA......Page 967
Rozdział 16 ŻYCIE RELIGIJNE......Page 976
Rozdział 17 KOŚCIÓŁ I SOBÓR......Page 985
Rozdział 18 ODNOWIONE STRUKTURY......Page 993
Rozdział 19 SOBOROWA DOKTRYNA......Page 1001
Rozdział 20 OTWARCIE SIĘ NA ŚWIAT......Page 1010
Rozdział 21 EWANGELIZACJA ŚWIATA......Page 1018
Rozdział 22 EKUMENIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA......Page 1025
Rozdział 23 KOŚCIÓŁ W TRZECIM ŚWIECIE......Page 1032
Rozdział 24 KOŚCIÓŁ W PIERWSZYM I DRUGIM ŚWIECIE......Page 1041
Ocena użytkowników Help
Działa(0) | Fake(0) | Nie działa(0) | Wymagane hasło(0) | Wirus(0)
Statystyki seed/leech Ostatnio aktualizowane: 2020-07-14 07:33:41 [Aktualizuj]
Napisano: 12.08.2020 17:03
 
Nikt jeszcze nie skomentował tego torrenta... Może Ty to zrobisz?
Oświadczenie: Pliki prezentowane w katalogu nie znajdują się na serwerach wortalu. Użytkownicy zezwolili na ich udostępnienie. Administrator serwisu BitNova.info oraz właściciel serwera nie może ponieść konsekwencji za to co użytkownicy udostępniają i publikują. Pamiętaj! Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie tych zasad.

(Disclaimer: None files presented in the directory aren't hosted on servers vortal. Users allow their release. The administrator of site BitNova.info and owner of the server can not be held responsible for what its users post, or any other actions of its users. You may not use this site to distribute or download any material when you do not have the legal rights to do so. It is your own responsibility to adhere to these terms.)
» Zgłaszanie nadużyć / Abuse