Jedyny taki katalog polskich torrentów w sieci. Najlepsze torrenty w jednym miejscu.

Korzystanie ze strony jest darmowe. W przeciwieństwie do konkurencji nie kasujemy kont użytkowników bez ich wyraźnej prośby.


Torrent: Polimery a ekologia (2002, Politechnika Łódzka) - Maria Mucha [PL] [pdf]

Polimery a ekologia (2002, Politechnika Łódzka) - Maria Mucha [PL] [pdf]  torrent
Dodał: Ishimura
06.07.2020 03:53
Kategoria: Pozostałe

Rozmiar: 0.00 KB
Seed'ów: (?)
Leecher'ów: (?)
Pobrań: (?)

Kondycja:
 


» Komentarze [0]
» Obserwuj
» Zgłoś plik
Info

Tytuł: Polimery a ekologia
Rok: 2002
Wydawca: Politechnika Łódzka
Format: pdf

Opis

Takie tam o polimerach i plastikach i ich wpływowi na środowisko.

Okładka......Page 1
Strona tytułowa: POLIMERY A EKOLOGIA Mucha M.......Page 2
SPIS TREŚCI......Page 6
OD AUTORA......Page 10
1.1. Produkcja polimerów......Page 12
1.2. Podstawowe zastosowania tworzyw sztucznych......Page 13
1.3. Koszty ekologiczne......Page 15
1.4. Alternatywa dla tworzyw sztucznych......Page 17
2. ZARYS METOD SYNTEZY POLIMERÓW......Page 18
2.1.1. Polimeryzacja wolnorodnikowa......Page 19
2.1.2. Polimeryzacja katalityczna......Page 22
2.2.2. Kopolimer blokowy......Page 23
2.2.3. Kopolimer szczepiony......Page 24
2.3. Polimeryzacja stopniowa......Page 25
2.4. Usieciowanie polimerów......Page 26
2.5. Polimeryzacja koordynacyjna, stereoregularność polimerów......Page 28
Literatura uzupełniająca......Page 30
3. CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY POLIMERU I PODSTAWOWE METODY JEGO OZNACZANIA......Page 31
3.1. Różne definicje średnich ciężarów cząsteczkowych......Page 32
3.2.1. Metoda chemiczna......Page 33
3.2.2. Metody oparte na koligatywnych właściwościach roztworu......Page 34
3.2.3. Metoda rozpraszania światła......Page 37
3.2.4. Metoda lepkościowa wiskozymetryczna......Page 42
3.2.6. Metody sedymentacyjne......Page 44
Literatura uzupełniająca......Page 45
4.1. Klasyfikacja polimerów......Page 46
4.2. Budowa cząsteczek polimerowych......Page 48
4.3. Ukształtowanie łańcucha polimerowego......Page 49
Literatura uzupełniająca......Page 51
5.1. Makrocząsteczki w rozcieńczonych roztworach......Page 52
5.2.1. Żele......Page 55
5.2.3. Polimer w stanie stałym......Page 56
Literatura uzupełniająca......Page 58
6.1. Charakterystyka Tg......Page 59
6.2. Korelacje termodynamiczne Tg......Page 61
6.3. Wpływ parametrów energetycznych na Tg......Page 66
6.4. Tg kopolimerów......Page 75
6.4.1. Tg kopolimerów chlorku winylidenu......Page 83
6.5. Wpływ usieciowania na temperaturę Tg polimerów......Page 86
6.5.1. Wpływ promieniowania UV na Tg kopolimerów chlorku winylidenu z chlorkiem winylu (wyniki własne)......Page 90
6.6. Temperatura zeszklenia jako kryterium mieszalności polimerów......Page 92
6.7. Metody oznaczania temperatury zeszklenia Tg......Page 101
6.8. Zastosowanie DSC do badań przejścia szklistego w polimerach......Page 110
Literatura cytowana i uzupełniająca......Page 112
Prace własne......Page 114
7.1. Podstawy teorii nukleacji (Hoffmana) - nukleacja jako proces termodynamiczny......Page 115
7.2. Proces wzrostu fazy krystalicznej, kinetyka krystalizacji, równanie Avramiego......Page 122
Literatura cytowana i uzupełniająca......Page 130
Prace własne......Page 131
8.1. Metoda densytometryczna......Page 132
8.2. Metoda kalorymetryczna......Page 133
8.3. Metoda spektroskopii w podczerwieni......Page 134
8.4. Metody oparte na analizie dyfrakcji promieni Roentgena......Page 137
Prace własne......Page 143
9.1.1. Chemiczne aspekty degradacji......Page 144
9.1.2. Fizyczne aspekty degradacji polimerów......Page 146
9.2.1. Ogólny mechanizm procesu termoutleniania......Page 147
9.2.2. Wpływ stopnia krystaliczno ści i struktury morfologicznej polimeru......Page 150
9.2.2.1. Reakcja termoutleniania kontrolowana dyfuzją tlenu......Page 151
9.2.2.2. Model Jellinka procesu termoutleniania częściowo krystalicznych polimerów......Page 155
9.2.2.3. Zmodyfikowany model procesu termoutleniania częściowo krystalicznych polimerów [Mucha]......Page 158
9.2.2.4. Zastosowanie modelu do procesu termoutleniania iPP o różnym stopniu krystaliczności i strukturze morfologicznej [Mucha]......Page 165
Literatura cytowana i uzupełniająca......Page 174
Prace własne......Page 175
9.3.1. Absorpcja promieniowania przez polimery......Page 176
9.3.3. Fotoutlenianie polimeru......Page 179
9.3.4. Wydajność kwantowa procesów fotodegradacji......Page 182
9.3.5. Kinetyka fotodegradacji......Page 186
9.3.6. Wpływ niektórych parametrów fizycznych polimeru na jego fotodegradację [Rabek]......Page 187
9.3.7. Problemy ekologiczne fotodegracji polimerów [Rabek]......Page 189
Literatura cytowana i uzupełniająca......Page 192
Prace własne......Page 193
9.4. Biodegradacja polimerów......Page 194
9.4.1. Czynniki decydujące o przebiegu i szybkości biodegradacji......Page 195
9.4.2. Podstawy metabolizmu mikroorganizmów......Page 198
9.4.3. Metody badania biodegradacji......Page 203
Literatura cytowana i uzupełniająca......Page 205
Prace własne......Page 206
9.5. Termograwimetryczne badania degradacji termicznej......Page 207
9.5.1. Metody różniczkowe......Page 211
9.5.2. Metody całkowe......Page 214
9.5.3. Metody dwupunktowe......Page 215
9.5.4. Metody jednopunktowe......Page 216
9.5.5. Metoda izotermiczna......Page 217
9.5.6. Ocena czasu życia (długotrwałej pracy) polimeru [Frazer, Gessner, Gardner, Rudnik]......Page 218
Literatura cytowana i uzupełniająca......Page 219
Prace własne:......Page 220
10. POLIMERY DEGRADOWALNE I BIODEGRADOWALNE......Page 221
10.1. Skrobia jako biodegradowalny napełniacz......Page 222
10.1.1. Materiały o małej zawartości skrobi......Page 223
10.1.2. Materiały o dużej zawartości skrobi......Page 224
10.2. Naturalne poliestry (syntetyzowane mikrobiologicznie)......Page 226
10.3. Fotodegradowalne polimery......Page 228
10.4. Degradowalne naturalne polimery......Page 229
10.4.1. Polikwas mlekowy (PLA)......Page 230
10.4.2. Polikaprolakton (PCL)......Page 231
10.4.3. Chityna i chitozan......Page 232
10.4.4. Celuloza......Page 235
10.6. Emisja lotnych produktów z degradowalnych polimerów......Page 237
Literatura cytowana i uzupełniająca......Page 240
Prace własne......Page 244
11. POLIMERY ROZPUSZCZALNE W WODZIE......Page 245
Prace własne......Page 248
12.1. Kompozyty zawierające włókna naturalne......Page 249
12.2. Biokompozyty......Page 252
Literatura cytowana i uzupełniająca......Page 253
13. EKOBILANS TWORZYW SZTUCZNYCH......Page 255
Literatura uzupełniająca......Page 258
14. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POLIMEROWYCH......Page 259
Literatura uzupełniająca......Page 267
14.1.1. Proces recyklingu butelek z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)......Page 268
14.1.1.2. Resztkowe zanieczyszczenia recyklatu HDPE......Page 270
14.1.2. Recykling polietylenu o niskiej gęstości (LDPE)......Page 272
14.1.4. Zalecenia w recyklingu poliolefin......Page 273
14.2. Politereftalan etylenu (PET)......Page 274
14.2.1. Odpady PET w Polsce......Page 275
14.2.2. Właściwości PET......Page 276
14.2.3. Recykling PET......Page 277
14.2.3.2. Sortowanie odpadów PET......Page 279
14.2.4. Procesy zachodzące w PET podczas przetwórstwa i użytkowania......Page 281
14.2.5. Przykłady projektów recyklingu realizowanych w Polsce......Page 283
14.3. Polichlorek winylu (PCV)......Page 285
14.3.1. Właściwości PCV......Page 286
14.3.2. Recykling i ekobilans PCV......Page 287
14.3.3. Wyroby z PCV - profile okienne......Page 289
14.3.4. Ogólny mechanizm fotodegradacji PCV......Page 291
Literatura cytowana i uzupełniająca......Page 294
14.4.1. Strukturalne niehomogeniczności polimerowe......Page 295
14.4.2. Niepolimerowe zanieczyszczenia......Page 296
14.4.3. Możliwość poprawy własności recyklatów......Page 297
Literatura uzupełniająca......Page 298
14.5.1. Zagadnienia ustawodawcze......Page 299
14.5.2. Stan obecny......Page 301
14.5.3. Wnioski wypływające z niemieckich doświadczeń......Page 303
15.1. Wybrane fragmenty ustawy o odpadach (nowelizowanej w 2000 roku)......Page 304
15.1.1. Komentarz autora do niektórych artykułów ustawy o odpadach......Page 307
15.2. Wybrane fragmenty projektu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 23 marca 2000 r.......Page 308
15.2.1. Uzasadnienie do projektu ustawy (skróty)......Page 313
16.1. Program Organizacji ICS-UNIDO w zakresie chemii......Page 317
16.2. Problemy w zarządzaniu odpadami z ?plastików"......Page 319
16.3. Standaryzacja biodegradowalności ?plastików"......Page 320
Literatura uzupełniająca......Page 323
SKOROWIDZ......Page 326
Wykaz ważniejszych symboli i oznaczeń......Page 332
Ocena użytkowników Help
Działa(0) | Fake(0) | Nie działa(0) | Wymagane hasło(0) | Wirus(0)
Statystyki seed/leech Ostatnio aktualizowane: 2020-06-29 03:53:37 [Aktualizuj]
Napisano: 23.09.2020 12:10
 
Nikt jeszcze nie skomentował tego torrenta... Może Ty to zrobisz?
Oświadczenie: Pliki prezentowane w katalogu nie znajdują się na serwerach wortalu. Użytkownicy zezwolili na ich udostępnienie. Administrator serwisu BitNova.info oraz właściciel serwera nie może ponieść konsekwencji za to co użytkownicy udostępniają i publikują. Pamiętaj! Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie tych zasad.

(Disclaimer: None files presented in the directory aren't hosted on servers vortal. Users allow their release. The administrator of site BitNova.info and owner of the server can not be held responsible for what its users post, or any other actions of its users. You may not use this site to distribute or download any material when you do not have the legal rights to do so. It is your own responsibility to adhere to these terms.)
» Zgłaszanie nadużyć / Abuse