Jedyny taki katalog polskich torrentów w sieci. Najlepsze torrenty w jednym miejscu.

Korzystanie ze strony jest darmowe. W przeciwieństwie do konkurencji nie kasujemy kont użytkowników bez ich wyraźnej prośby.


Torrent: Garden Gnome Software Object2VR v2.0.1 32bit & 64bit [PL] [Cracked BEAN]

Garden Gnome Software Object2VR v2.0.1 32bit & 64bit [PL] [Cracked BEAN] torrent
Dodał: azjatycki
21.01.2012 17:59
Kategoria: Wideo

Rozmiar: 27.91 MB
Seed'ów: 1
Leecher'ów: 0
Pobrań: 0

Kondycja:
 


» Komentarze [0]
» Obserwuj
» Zgłoś plik
Multilanguage.

Object2VR jest aplikacją przeznaczoną do tworzenia pojedynczych oraz wieloliniowych obiektów filmowych w formatach QuickTime VR (QTVR) lub Macromedia Flash 8 i Flash 9 z takimi funkcjami jak: stany oglądania, modyfikowalne skórki oraz autorotacja.

Najważniejsze funkcje:

Plik wejściowy
Object2VR pozwala na tworzenie pojedynczych lub wieloliniowych obrazów; wystarczy tylko przeciągnąć i upuścić obraz źródłowy. Wśród obsługiwanych formatów plików graficznych są: JPEG, PNG, TIFF oraz poliki QuickTime VR (JPEG jako kodek). Pliki mogą być dodawane indywidualnie lub z użyciem określonej sekwencji

Stany oglądania
Aby pokazać na ekranie dany obiekt w różnych wariantach, z różnymi funkcjami - na przykład w różnych kolorach, program Object2VR pozwala dodawać obrazy jako stany oglądania. Można wtedy przełączać się pomiędzy zbiorami obrazów wyświetlając cechy i opcje danego obiektu.

Hotspoty
Hotspot Editor pozwala na dodawanie elementów interaktywnych do obiektów, podłączać linkami hotspoty do okien informacyjnych, otwierać strony internetowe, podłączać je do cytatów lub sprawdzać stronę z zakupami online.
Hotspot Editor umożliwia również zdefiniowanie wielu Hotspotów przedstawianych różnymi kolorami w celu ułatwienia śledzenia rożnych aktywnych obszarów obrazu.

Skin Editor
Dzięki Skin Editor możliwe jest zaprojektowanie własnego wyglądu i sposobu działania przeglądarki obiektów. Można do niej dodawać własne przyciski i grafiki, które będą pasowały do strony internetowej klienta, dzięki czemu możliwe jest zaoferowanie bardziej dostosowanego do potrzeb produktu.
Do opracowanej skórki można też dodać animacje i efekty dźwiękowe, co pomoże w interakcji użytkownika z obrazami obiektów.
Jeśli jednak użytkownik wolałby mieć swoją własna skórkę może użyć jeden z wcześniej zdefiniowanych skórek, jakie są wbudowane w program Object2VR lub ściągnąć skórki od innych producentów. Można tez użyć skórek prezentowanych przez innych użytkowników na forum.

Eksport Flash:
Object2VR eksportuje obiekty, w tym wszystkie elementy graficzne jako pojedynczy plik SWF do formatu Flash 8 lub Flash 9. Pozwala to na utrzymanie lepszej kontroli nad ewentualnym pobieraniem źródeł i ułatwia dystrybucje panoram do klientów, dodawanie do systemów zarządzania treścią lub publikowanie na blogu.

Export QuickTime:
W Object2VR możliwy jest eksport do QuickTime VR, z dowolnym wyborem kierunku auto odtwarzania, prędkością i opóźnieniem, z danymi użytkownika, flagami zabezpieczeń, a także ścieżką podglądu.

Blokady
Obrazy obiektów klienta mogą być zabezpieczone poprzez zamknięcie ich w domenie, co pomaga zapobiegać nieautoryzowanemu użyciu na innych stronach internetowych.

-----------

[ENG]

Object2VR produces interactive 360° object movies. Object VR (virtual reality) movies are the result of a series of images taken of a subject from multiple angles and positions. To create an object movie, simply import an image series (a single row or multiple rows) and then export the movie as Flash, HTML5 and QuickTime VR formats to display on websites, kiosks and mobile devices.

FEATURES:

- Fully customize the movie’s user interface.
- Use hotspots to quickly add user interactivity.
- Multiple view states that let the user seamlessly switch between image sets that reveal variations of the object.
- Support for multiple resolutions for faster loading times and higher quality images.

INPUT
Object2VR lets you create single or multi-row object images; just drag and drop your source images in.

Supported image formats are JPEG, PNG, TIFF, Photoshop PSD and QuickTime VR files (JPEG as codec).

You may also add images individually or using an image sequence.

VIEV STATES
To display an object in different variants, for example, in different colors, Object2VR lets you add these images as view states. You can then switch between the image sets displaying the object's options.

In this example, the car’s color can be changed by clicking the corresponding buttons. Each color is represented by a different view state.

HOTSPOTS
The Hotspot Editor lets you add interactivity to your objects, link hotspots to information windows, open websites as well as a host of other actions.

Each hotspot is represented by a different color, making it easy to keep track of the multiple active areas of your object VR.

SKIN EDITOR
The Skin Editor allows you to design your own look and feel for your object player. You can add your own buttons and graphics to match your customer's website offering them a more custom-made product.

You can also add animations and sound effects to your skin to help the user interact with your object images.

If you would rather not design your own skin you can use one of the preloaded skins that come with Object2VR or download skins from third parties. You may also choose one from our user designed skins forum.

EXPORT
Flash:
Object2VR exports the object movie and all its graphical elements as a single SWF. This allows greater control over the download behavior and makes it easier to distribute to clients, add it to content management systems or post on a blog.

QuickTime:
Object2VR can export to QuickTime VR, with selectable direction auto play, speed and delay, user data, protection flag, and a preview track.

HTML5:
The HTML5 output allows playback of the object movie including hotspots and skin on devices and browsers that do not support Flash, like Apple's handheld devices.

LOCKS
Protect your client's object movie by locking them to their domain. This helps to prevent unauthorized use by third party websites.

-----------

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

-----------

- zainstaluj program nie uruchamiaj go
- zawartość folderu Crack przekopiuj do głównego katalogu z programem
- domyślny katalog to: C:/Program Files/Object2VR
- uruchom program

-----------

screen po instalacji: http://www.bmw-mpower.pl/foto/di-313271632205.jpg
Ocena użytkowników Help
Działa(0) | Fake(0) | Nie działa(0) | Wymagane hasło(0) | Wirus(0)
Statystyki seed/leech Ostatnio aktualizowane: 2012-01-21 17:59:27 [Aktualizuj]
Napisano: 17.05.2021 21:53
 
Nikt jeszcze nie skomentował tego torrenta... Może Ty to zrobisz?
Oświadczenie: Pliki prezentowane w katalogu nie znajdują się na serwerach wortalu. Użytkownicy zezwolili na ich udostępnienie. Administrator serwisu BitNova.info oraz właściciel serwera nie może ponieść konsekwencji za to co użytkownicy udostępniają i publikują. Pamiętaj! Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie tych zasad.

(Disclaimer: None files presented in the directory aren't hosted on servers vortal. Users allow their release. The administrator of site BitNova.info and owner of the server can not be held responsible for what its users post, or any other actions of its users. You may not use this site to distribute or download any material when you do not have the legal rights to do so. It is your own responsibility to adhere to these terms.)
» Zgłaszanie nadużyć / Abuse